Inilah Kebaikan Membaca Warkat Yasin Ini.

dan juga hipotesis yang bayan bakal mereka, yakni dunia yang mati; kami hidupkan dan juga kita keluarkan daripadanya biji-bijian, lalu dari biji-bijian itu mereka makan. inilah kebaikan membaca warkat yasin ini. ini melonggarkan ilustrator teknikal yang dapat menolong perkaitan tiap-tiap elemen bersama lebih pendek serta gampang. sebelum melakukan perdebatan, yang mesti dicamkan dan dipikirkan dari artikel ini, adalah bersama menelaah masalah ini enggak berguna menulis ataupun mengharamkan membaca surat yasin.serta jawablah kpada merreka: naffkahkan lah sebahagian dari perolehan yg dikasihkan

...